ONZE KERNWAARDEN

kernwaarden

OVER ONS

Om de kwaliteit van de samenleving op zijn minst te handhaven zullen ondernemingsactiviteiten meer en meer gericht worden op de drie dimensies mens, milieu en winst. Hierbij zullen de factoren mens en milieu een bijdrage leveren aan de winst.

 MENS

Bij de dimensie mens zal het steeds meer gaan over het vraagstuk hoe een organisatie in de behoeften voorziet van mensen en hoe zij omgaat met hun belangen. Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel.

B-tje anders biedt mensen met een beperking een plek aan omdat wij de overtuiging hebben dat deze mensen zeker een toegevoegde waarde hebben in onze samenleving. Het motto “Iedereen telt mee”, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een van de pijlers van B-tje anders.

B-tje anders biedt deze mensen de ruimte om zich te ontplooien en het meest optimale uit zich zelf te halen. Hierin worden zij begeleid. De ervaring is tot nog toe van beide kanten heel positief. Zij leren van mij maar ik leer ook van hun kijk op de zaken.

 MILIEU

Een positieve bijdrage leveren aan het milieu is en blijft een hot-topic. Voor B-tje anders is dit ook van belang. Onze primaire activiteit speelt hier op in. Wij geven bestaand meubilair een metamorfose, waardoor het meubelstuk zijn functie kan blijven behouden met een moderne en frisse uitstraling. Daarnaast streven wij er bij de uitvoering van onze activiteiten altijd naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit vertaalt zich in het feit dat wij gebruikt hout verwerken en zo veel mogelijk materialen gebruiken die een milieukenmerk hebben. Belangrijk hierbij is wel dat het voldoet aan onze kwaliteitsnorm. B-tje anders zal creatief zijn bij het zoeken naar alternatieven.

 WINST

Het begrip winst of besparen krijgt steeds vaker een meervoudige lading, Het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om:

  1. Trots en vertrouwen;
  2. Betrokkenheid;
  3. Kwaliteit;
  4. Duurzaamheid.

Voor B-tje anders is winstgevendheid zeker ook een meervoudig begrip. De winst zit hem voor ons onder andere in het creëren van trots en vertrouwen bij onze ‘medewerkers’ die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en in het leveren van kwaliteit met duurzame middelen.